Kontakt

Lernen Sie uns persönlich kennen.

Michael Balzer Geschäftsführer & Disposition

Tel.: +49 203 28628 - 40 E-Mail: M.Balzer@NITZundCO.de

Jörg ten Freyhaus Geschäftsführer & Administration

Tel.: +49 203 28628 - 78 E-Mail: J.tenFreyhaus@NITZundCO.de

Food transports & Feed transports

Jeancy Luzolo Disponent

Tel.: +49 203 28628 - 60 E-Mail: J.Luzolo@NITZundCO.de

Chemical transports (incl. ADR)

Felix Begas Disponent

Tel.: +49 203 28628 - 38 E-Mail: F.Begas@NITZundCO.de

Monika Mandau Disponentin

Tel.: +49 203 28628 - 77 E-Mail: M.Mandau@NITZundCO.de

Birgit Bienemann Buchhaltung, Zahlungsverkehr

Tel.: +49 203 28628 - 18 E-Mail: B.Bienemann@NITZundCO.de

Christin Mönninghoff Frachtabrechnung

Tel.: +49 203 28628 - 29 E-Mail: C.Moenninghoff@NITZundCO.de